Pensioensparen

Wat is pensioensparen?

Pensioensparen is de meest interessante manier om te sparen voor een aanvullend pensioen. Deze manier om aan pensioenopbouw te doen wordt aangemoedigd door de overheid en daarbij kan u rekenen op een belastingsvoordeel van 30%.

Fiscaal maximum 2019

Het te sparen bedrag is weliswaar gelimiteerd. Het fiscale maximum voor 2019 bedraag € 980 (€81,66/maand). Daarbij geldt een belastingvoordeel van 30%. 

Het is ook mogelijk om te kiezen voor een hoger te sparen bedrag (€ 1260) waarbij het belastingvoordeel slechts 25% is. In absolute cijfers kan u zo tot 20€ meer fiscaal voordeel opstrijken.

Let wel op, zodra het bedrag groter is dan € 980 is het belastingvoordeel beperkt tot 25%. Kies dus enkel voor het stelsel van 25% als u effectief het maximum kan sparen.

Start pensioensparen op voor u 55 jaar wordt.

Er wordt op 60 jaar een eindbelasting van 8% geheven voor alle contracten die dan minstens 5 jaar lopen. De jaren na uw 60ste zijn dan fiscaal het meest interessant: enerzijds ontvang je wel het fiscaal voordeel en anderzijds is er geen eindbelasting meer.

Pensioenopbouw mét of zonder kapitaalsgarantie

Wij geven u op basis van uw risicoprofiel advies over de beleggingsstrategie voor uw bijdragen in uw pensioenspaarcontract.

Bent u werknemer?

Klassiek pensioensparen kan gecombineerd worden met Langetermijnsparen en VAPW (vrij aanvullend pensioen voor werknemer)

Bent u zelfstandige? 

Klassiek pensioensparen kan gecombineerd worden met LangetermijnsparenVAPZ, IPT en POZ.