Langetermijnsparen

Wat is langetermijnsparen?

Langetermijnsparen is, naast pensioensparen, een tweede mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen. Net als bij pensioensparen wordt dit aangemoedigd door de overheid en kan u rekenen op een belastingsvoordeel van 30%.

Fiscaal maximum

Het maximum dat u kan inbrengen hangt af van uw inkomen met een absoluut maximum voor 2019 van € 2350 (€195,83/maand). Daarbij geldt een belastingvoordeel van 30%, dus tot maximaal 705€ minder belastingen te betalen.

Langetermijnsparen zat vroeger in dezelfde fiscale korf als een woonlening en kon daar niet mee gecombineerd worden. Voor leningen na 2016 is een combinatie van beide wel mogelijk. Meer weten? Contacteer ons.

Start langetermijnsparen op voor u 55 jaar wordt !

Er wordt op 60 jaar een eindbelasting van 10% geheven voor alle contracten die dan minstens 5 jaar lopen. De jaren na uw 60ste zijn fiscaal het meest interessant: enerzijds ontvang je wel het fiscaal voordeel en anderzijds wordt er geen eindbelasting meer op betaald.

Start langetermijnsparen op voor u 65 jaar wordt !

Langetermijnsparen is de enige mogelijkheid om ook na uw 65ste nog belastingsvermindering te genieten, op voorwaarde dat het contract gestart wordt voor uw 65ste verjaardag!

Pensioenopbouw met of zonder kapitaalsgarantie

Wij geven u op basis van uw risicoprofiel advies over de beleggingsstrategie voor uw bijdragen in uw contract langetermijnsparen.

Bent u werknemer?

Langetermijnsparen kan gecombineerd worden met Pensioensparen en VAPW (vrij aanvullend pensioen voor werknemer)

Bent u zelfstandige? 

Langetermijnsparen kan gecombineerd worden met PensioensparenVAPZ, IPT en POZ.